مهــدی "عج" جـان؛

 

☔️بـاران ڪه می‌بارد انگار

 

تو بـه زبان بـاران آراممان می‌ڪنی.

 

این قطره قطره ها یعنـی:

 

°•دعا ڪنید و صبر•°

 

✔️سحر نزدیڪ است

 

⛅أللَّھُمَ؏َـجِّلْ لولیِڪَ ألْفرج⛅