گوناگون.آموزشی.گیاه.معرق کانال palangesorati2@

...خدا هست...
گوناگون.آموزشی.گیاه.معرق کانال palangesorati2@

مذهبی.گوناگون.آموزشی.گیاه.عکس.دانلود.معرق

محبوب ترین مطالب
نویسندگان

 اهل خراسانم.

روزگارم. ای بد نیست.

تکه نانی دارم ، خرده هوشی ، سر سوزن ذوقی .

 و خدایی که در همین نزدیکی است :

لای این شب بوها ، پای آن سرو بلند.

روی آگاهی آب ، روی قانون گیاه .