.... آمارها نشون میده تنها یک درصد مردم دنیا زیبا هستند ....

 


..... پس هر کسی که سعی کنه با عمل جراحی زیبا بشه ، در این آمار قرار نمیگیره .....